Hội thi kể chuyện về Bác Hồ cụm Lâm- Đoài- Trường- Yên

Vừa qua, 03/4/2015 tại Trường Tiểu học Diễn Yên 1 diễn ra Hội thi chúng em kể chuyện về Bác Hồ cụm Lâm- Đoài- Trường- Yên.
Thực hiện Kế hoạch số 158-KHLN/HĐ- PGD&ĐT ngày 6/3/2015 của BTV Huyện đoàn và Phòng GD&ĐT huyện Diễn Châu về việc tổ chức Cuộc thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ” năm 2015; Cụm Lâm- Đoài- Trường- Yên đã tổ chức hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ” năm 2015 . Về dự hội thi có 06 trường tham dự, gồm: Trường TH Diễn Yên 1; Trường TH Diễn Yên 2; Trường Tiểu học Diễn Lâm 1; Trường Trường Tiểu học Diễn Lâm 2; Trường TH Diễn Đoài và Trường TH Diễn Trường. Qua hội thi các thí sinh đã đem đến những câu chuyện về Bác thật xúc động. Kết quả hội thi Trường TH Diễn Yên 1 dành giải nhất với câu chuyện "Bác đến thăm trại mồ côi Kim Đồng" đại diện cho Cụm tham dự hội thi cấp Huyện./.
                    
                                                                                                                  

Tác giả bài viết: TH Lâm 2