Ngày sách Việt Nam lần thứ 5

Ngày sách Việt Nam lần thứ 5
Trường Tiêu học Diễn Lâm 2 tổ chức ngày sách Việt Nam lần thứ 5
Nhân kỉ niệm ngày sách Việt Nam lần thứ 5, Trường Tiểu học Diễn lâm 2 tổ chức giới thiệu sách hay. Mỗi lớp cử đại diện cho lớp mình giới thiệu một quyển sách hay mà bạn thích cho toàn trường nghe và tìm đọc, đồng thời tổ chức bắt thăm trả lời câu hỏi tìm hiểu về văn hóa đọc. Qua lễ kỉ niệm đã phát huy được tinh thần ham đọc sách của học sinh. Các em biết thêm được nhiều cuốn sách hay để tìm đọc.