KHÁM SỨC KHỎE CHO HỌC SINH

KHÁM SỨC KHỎE CHO HỌC SINH
Ngày 30 tháng 3 năm 2016, nhà trường Tiểu học Diễn Lâm 2 phối hợp với Trạm Y tế Xã Diễn Lâm tổ chức khám sức khỏe cho tất cả học sinh trong nhà trường. Đây là việc làm thường xuyên nhằm chăm sóc sức khỏe cho học sinh. Qua buổi thăm khám, hơn 350 em đã được kiểm tra, trong đó số em bị sâu răng, viêm mũi, viêm tai rất nhiều. Nhiều nhất là bị sâu răng.
Ngày 30 tháng 3 năm 2016, nhà trường Tiểu học Diễn Lâm 2 phối hợp với Trạm Y tế Xã Diễn Lâm tổ chức khám sức khỏe cho tất cả học sinh trong nhà trường. Đây là việc làm thường xuyên nhằm chăm sóc sức khỏe cho học sinh. Qua buổi thăm khám, hơn 350 em đã được kiểm tra, trong đó số em bị sâu răng, viêm mũi, viêm tai rất nhiều. Nhiều nhất là bị sâu răng.