Kể chuyện theo sách

KỂ CHUYỆN THEO SÁCH Vào mỗi sáng thứ 2 hàng tuần, Nhà trường tổ chức cho các em học sinh của tất cả các khối lớp kể chuyển theo sách trong tiết GDTT. Đây là hoạt động bổ ích giúp các em ham thích đọc sách, rèn luyện các kỹ năng trình bày giao tiếp trước đám đông.
KỂ CHUYỆN THEO SÁCH
Vào mỗi sáng thứ 2 hàng tuần, Nhà trường tổ chức cho các em học sinh của tất cả các khối lớp  kể chuyển theo sách trong tiết GDTT. Đây là hoạt động bổ ích giúp các em ham thích đọc sách, rèn luyện các kỹ năng trình bày giao tiếp trước đám đông.