Tổ chức sinh nhật

Chúc mừng sinh nhật

Chúc mừng sinh nhật

Công đoàn Trường tiểu học Diễn Lâm 2 thường xuyên  tổ chức sinh nhật cho giáo viên, nhân viên mỗi tháng.  Đây là việc làm có ý nghĩa sâu sắc, tạo niềm vui, hạnh phúc và tràn đầy sức sống trong mỗi con người với những khúc ca và đóa hoa.